O prihvatilištu

» Prihvatilište za odrasla i stara lica « je urgentna i operativna ustanova u oblasti socijalne zaštite i od posebnog je društvenog značaja.

Prihvatilište funkcioniše na teritoriji Beograda i šire, prihvata sva punoletna lica koja se usled društveno negativnih navika ili nepredviđenih okolnosti zateknu na teritoriji Beograda u stanju hitne socijalne potrebe, bez sredstava za život, bez ličnih dokumenata i sl.

Ta lica su obično iz kategorije beskućnika, skitnica, alkoholičara, prosjaka i to su jednostavno rečeno svi oni » koje niko neće «.

U Prihvatilištu se na smeštaju nalazi jedan broj izbeglih lica i lica koja su prognana sa Kosova i Metohije.

Navedena lica su po pravilu u krajnje zapuštenom stanju, bolesna, promrzla, iscrpljena, izgladnela, gola i bosa, i u većini slučajeva psihički izmenjena, dementna, stara, koja nisu u mogućnosti da se brinu o sebi.

Mnogi od njih su mesecima, godinama neokupani, pronađeni u podrumima, šahtovima kanalizacija, kontejnerima za smeće, pijačnim tezgama, napuštenim automobilima i sl.

Naša Ustanova pruža ovim licima stručnu pomoć, smeštaj, ishranu, higijenske i zdravstvene usluge a pokušava da trajno reši njihov status i otkloni uzroke koji su uticali na to da dođu u ovakva, kritična i delikatna stanja.

Kapacitet Prihvatilišta je 105 ležajeva, a Ustanova je u funkciji 24 časa. Prihvatilište je proteklih godina permanentno prebukirano, radi preko predviđenog kapaciteta i trenutno na smeštaju imamo 137  korisnika.

PODACI O PRIHVATILIŠTU

MATIČNI BROJ 17598708
PIB 103753548
REGISTARSKI BROJ FIRME 6002648574
ŠIFRA DELATNOSTI 8790
DELATNOST Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

ŽIRO RAČUN 840 – 704667 – 48

Uslovi u Prihvatilištu

Foto: Milena Đorđević

 

 

Comments are closed.

resume writersresume writers