Ovo može biti Vaša realnost u budućnosti!

Solidarnost je postulat civilizovanog društva. Na solidarnosti sa onima koji nemaju ili im je oduzeto, počivaju temelji uspešnog opstanka jedne sredine, jednog društva i cele civilizacije. Budite solidarni, podelite viškove sa drugima!

Donirajte danas!
  • Prihvatilište za odrasla i stara lica, Beograd

    Prihvatilište za odrasla i stara lica, Beograd

  • Našim štićenicima obezbeđujemo socijalizaciju i egzistenciju

    Našim štićenicima obezbeđujemo socijalizaciju i egzistenciju

Stari i nemoćni na ulici

Stari i nemoćni na ulici

Lica su obično iz kategorije beskućnika, skitnica, alkoholičara, prosjaka i to su jednostavno rečeno svi oni » koje niko neće «. U Prihvatilištu se na smeštaju nalazi jedan broj izbeglih lica i lica koja su prognana sa Kosova i Metohije.
Pročitajte više
Donirajte danas

Donirajte danas

Ukoliko imate viškove garderobe, hrane, posteljine ili bilo čega drugog što Vam više nije potrebno, a što mislite da naš Centar može da prihvati i da nam pomogne u zbrinjavanju velikog broj starih, nemoćnih i bolesnih ljudi bez doma i brige, pozovite nas. Nama su sve te stvari neophodne!
Pročitajte više
Uslovi u prihvatilištu

Uslovi u prihvatilištu

Prihvatilište funkcioniše na teritoriji Beograda i šire, prihvata sva punoletna lica koja se usled društveno negativnih navika ili nepredviđenih okolnosti zateknu na teritoriji Beograda u stanju hitne socijalne potrebe, bez sredstava za život, bez ličnih dokumenata i sl.
Pročitajte više
O prihvatilištu za odrasle

O prihvatilištu za odrasle

Kapacitet Prihvatilišta je 105 ležajeva, a Ustanova je u funkciji 24 časa. Prihvatilište je proteklih godina permanentno prebukirano, radi preko predviđenog kapaciteta i trenutno na smeštaju imamo 137 korisnika.
Pročitajte više

resume writersresume writers